VİZYONUMUZ

Sporu ve Yüzme sporunu sağlık için bir yaşam standartı olarak benimsetmektir.

Her gün mükemmellik liderlik kalite ve yenilik için çaba harcamaktır.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.